Praktyki w Grupie Bełtowski

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych, głównie techników i szkół zawodowych, oferujemy możwliość odbycia praktyk zawodowych. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów podczas ich trwania oraz czas pracy określa program nauczania dla danego zawodu.

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole, doskonalenie umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy, a także wykształcenie umiejętności pracy zarówno samodzielnej, jak i w zespole oraz poczucia odpowiedzialności za jakość pracy.

Otrzymasz wsparcie w postaci mentora, który podzieli się z Tobą swoim bogatym doświadczeniem. Jeśli wykażesz się zaangażowaniem oraz spełnisz nasze oczekiwania, możesz liczyć na stałą współpracę po zdanym egzaminie czeladniczym z wynikiem pozytywnym.

W trakcie praktyk będziesz miał możliwość realizacji ciekawych zadań i zgłaszania własnych pomysłów, a także uczenia się od najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Zapewniamy przyjazną atmosferę, dostęp do najnowszych urządzeń, narzędzi oraz diagnoskopów.

Oferty pracy

Aplikuj do Grupy Bełtowski

Chcesz rozwijać się w branży Automotive?
Aplikuj na odpowiedni dla Ciebie stanowisko!

Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na nasz e-mail. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aplikuj teraz
Zamknij